Pilotomgång av ny kurs i stresshantering pågår

Till sommaren avslutar jag min utbildning till avspännings- och stresspedagog. Som ett led i utbildningen har jag under våren skapat en kurs i stresshantering i samarbete med m.nu och Novahuset där jag hållit pilotomgångar av kursen. Till hösten kommer jag därför att utöka min verksamhet med kurser i stresshantering. Kursen vänder sig både till privatpersoner och företag och kommer att pågå under 8 kvällar a 2 1/2 timme alternativt 4 eftermiddagar a 4 timmar. Mer information kommer om innehåll och datum framöver.

Kolla gärna på m.nu´s hemsida. Där hittar du allt du behöver för att automatisera ditt hem. Väldigt inspirerande!

Kolla gärna på Novahusets hemsida också. Det är en idéell organisation som arbetar mot sexuellt våld. Viktigt arbete de gör!