Utbildning

Jag håller utbildning i form av kurser och föreläsningar.

Läs gärna mer om stresshanteringskursen och aktuella föreläsningar under respektive undermenyer.