Personlig Utveckling

Det finns många sätt att uppnå personlig utveckling, exempelvis genom att lära sig något nytt om sig själv. Detta kan uppnås genom reflektion över frågeställningar som man vanligtvis inte får av sina kamrater eller anhöriga. Det går att söka frågeställningar av utvecklande karaktär i böcker, på utbildningar eller i enskilda samtal.

I samtal arbetar jag mestadels med att hjälpa till att hitta lösningar för att uppnå de förändringar som du vill åstadkomma i ditt liv. Det kan exempelvis vara att kartlägga stressorer och eliminera skadlig stress, men även andra typer av förändringar. Jag har ett coachande förhållningssätt och fokuserar framåt snarare än bakåt.

Ett förändringsarbete är en process som ofta sträcker sig över tid. Jag arbetar antingen med coachsessioner till timpris eller abonnemang som sträcker sig över 3 månader.

En coachsession kan variera i tid från 45 minuter och upp till 2 timmar.

För dig med NPF

Om du har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du ha stor nytta av coaching. Det kan exempelvis vara:

Om du nyss har fått din diagnos, och funderar kring hur du ska förhålla dig till den och dig själv
Om du funderar kring vad dina styrkor är och om du behöver stärka din självkänsla
Vad  diagnosen innebär för dig

En diagnos inom NPF är inte en sjukdom. Det betyder att det inte är något som kan eller ska “botas”. Vi ser det som en uppsättning egenskaper, unik för varje individ, men ändå med vissa gemensama nämnare. En del av dessa är positiva, och styrkor att bygga vidare på, medan andra kan upplevas ställa till problem, framför allt i det samhälle vi lever i idag.

Du som har en diagnos har alltid varit precis den du är, oavsett om någon gett dina egenskaper ett namn eller inte. Det betyder att du egentligen vet bäst själv hur du fungerar, och vilka dina starka och svaga sidor är. Coaching fungerar därför väldigt bra, eftersom alla mål och svar kommer från dig själv.